Schattingen

Carol en Klaas zijn beide door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) erkende experts om schattingen bij nalatenschap uit te voeren.

Bij nalatenschap

Erfbelasting wordt berekend op de waarde van de roerende en onroerende goederen die de overledene nalaat. Wij als landmeter helpen u om bij nalatenschap de waarde van het onroerend correct te bepalen.


Bij vereffening ~ verdeling

Bij verdeling (vb. echtscheidingen) en nalatenschappen: deskundige schattingsverslagen volgens het kwaliteitscharter opgemaakt door landmeters-experts in het kader van de aangifte nalatenschap voor de Vlaamse erfbelasting.


Als advies bij aankoop / verkoop

We adviseren kopers van een onroerend goed over de actuele waarde van het vastgoed. Ook voor verkopers van onroerend goed maken wij graag een waardebepaling van een eigendom. Zo weet u wat de correcte prijs voor uw pand is en onderhandelt u beter met makelaars en eventuele kopers. 

Soms bieden immobiliƫnmakelaars gratis schattingen aan. Ze kunnen er echter baat bij hebben om je woning te onder- of overschatten. Onderschatting kan ervoor zorgen dat je woning snel verkocht is, maar dat je er minder voor krijgt dan ze werkelijk waard is. Overschatting zorgt er vaak voor dat het lang duurt eer je woning verkocht is en dat je misschien je prijs moet laten dalen. Een gratis schatting kan je dus duur komen te staan, daarom laat je dit beter over aan de beƫdigde landmeters-experts : hun ruime ervaring staat garant een kwalitatieve schatting.


Huurwaarde

De landmeter-expert treedt op als vastgoedexpert en maakt een uitgebreide analyse zodat de huurwaarde correct kan bepaald worden.