Gerechtelijke expertise

Als landmeter-expert zijn zowel Klaas en Carol erkend als gerechtelijk expert: zij helpen u bv. graag bij het opzoeken en bepalen van de juiste grenzen van uw eigendom of bij een huurgeschil.

Bij huurgeschil

Als er een geschil optreedt tussen huurder en verhuurder over bepaalde schade aan de huurwoning, kan door de rechter een deskundige worden aangesteld die de schade moet vast stellen. Onze experts maken gebruik van hun ervaring om hiervan een neutraal, deskundig onderbouwd verslag op te stellen.


Afpaling

Een afpaling mag uitsluitend door een landmeter-expert worden uitgevoerd. We onderscheiden gerechtelijke en minnelijke afpaling, beide kunnen uitgevoerd worden door LDG.

  • Gerechtelijke afpaling : aanstelling door een rechter om als deskundige advies te geven in het kader van een gerechtelijke procedure bij een grensbetwisting.
  • Minnelijke afpaling : aanstelling door de aanpalende eigenaars om als bemiddelaar op te treden.

Na het grensonderzoek, wordt de paal geplaatst en wordt een proces-verbaal van afpaling opgesteld en geregistreerd.


Schatting bij beschermde personen

Wanneer een persoon onder bewind een goed wenst aan te kopen of te verkopen, zal hij hiervoor bij gestaan worden door zijn bewindvoerder. De bewindvoerder moet een schattingsverslag voorleggen om de waarde van het goed te bepalen, deze schatting kan door onze experts worden verzorgd.