Aannemers

Wegenis: As built – GRB

Het opmeten van de “As built” situatie gebeurt zowel boven- als ondergronds. Riolen, straat en nutsvoorzieningen worden mee op het plan gezet.

Wij hebben de kennis om dit uit te voeren volgens de normen van het opgegeven bestek:

 • GRB-skeletbepalingen
 • Aquafin-normeringen
 • AWV
 • ...

Uitzetwerk

Als u zekerheid wil over de exacte inplanting, kan u dit het best laten uitzetten.
Ons team zet uit bij de start van de werken en volgt periodiek op: zo bent u zeker dat tijdens elke bouwfase het bouwplan wordt gerespecteerd.


Zettingsmeting

Tijdens het uitvoeren van een bouwproject, bestaat de kans dat nabije bestaande bebouwing zettingen ondervindt.  Via periodieke metingen volgen wij dit op en vermijden we eventuele problemen.


Volumemeting & grondverzet

Wij voeren een volumemeting uit om zo  het aantal m³ grondverzet te bepalen zoals bv:

 • ophogen
 • uitgraven
 • egaliseren
 • stockage

Ontwerp

Ontwerpen van wegenisdossiers worden zo nauwkeurig mogelijk opgemaakt door onze experts; dit volgens eigen voorkeur, volgens bestek of volgens GRB-skeletbepalingen.


3D-model machinesturing

 • opmeting bestaande toestand
 • ontwerp nieuwe wegenis
 • opmaak project vanuit ontwerp voor aansturing grondwerkmachines (bull, nivelleuse,...)

Opmetingen met drone

 • volumemeting, stockbepaling
 • opmeting gebouwen of terreinen
 • opmeting op moeilijk bereikbare plaatsen
 • bepaling van hoogtes
 • kosten- en tijdbesparend