Volumeberekeningen

Opmeten stock : bepaling grond, zand, asfalt, steenpuinreserves

Berekening van grondverzet bij uit te voeren of uitgevoerde werken, opmaak van dwarsprofielen