Afpalingen – grensbepaling

Hebt u een huis gekocht en wilt u een nieuwe afsluiting plaatsen maar u twijfelt aan de juiste ligging van de eigendomsgrenzen?  Door de nodige opmetingen en opzoekingen kunnen wij u hierin adviseren.